INGRID W. BERVEN visual artist CONTACT

CV

THE RETURN - Dokumentarfilm - Georgia / Norge / 2017 / 40 min

SISTE UTSTILLING / LAST EXHIBITION - STIFTELSEN 3,14 INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FOUNDATION - BERGEN - NORWAY

Ideas, but in things

VIDEO - INSTALLASJONER / VIDEO - INSTALLATIONS
INSTALLASJONER / INSTALLATIONS
VIDEO
UTSMYKKINGER OG OPPDRAG / COMMISIONS
FOTO I LENTICULARTEKNIKK OG MALERI / PHOTO IN LENTICULARTECHNIQUE AND PAINTING
UTENDØRS INSTALLASJONER / OUTDOOR INSTALLATIONS
ANNET / OTHER